നെയ്ത സ്ട്രാപ്പിംഗ്

 • ഹെവി ഡ്യൂട്ടി നെയ്ത ചരട് സ്ട്രാപ്പിംഗ്

  ഹെവി ഡ്യൂട്ടി നെയ്ത ചരട് സ്ട്രാപ്പിംഗ്

  നിരവധി വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉടനീളം വൈവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങൾ ബണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സുരക്ഷിതവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉൽപ്പന്നമായി ഭാരം കുറഞ്ഞതും സൗകര്യപ്രദവുമായ പോളിസ്റ്റർ ചരട് സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.കൃഷി, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിംഗ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, പ്രിന്റിംഗ്, ലൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബേലിംഗ് കോറഗേറ്റഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ആണെങ്കിൽ, ബോണ്ടഡ് കോർഡ് സ്ട്രാപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ മികച്ച പരിഹാരമാണ്
  നെയ്ത ചരട് സ്ട്രാപ്പിംഗിന് തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ നെയ്ത്തുകളുണ്ട്, അത് ശക്തിയും വഴക്കവും നൽകുകയും കനത്ത ലോഡുകളിൽ നല്ല പിരിമുറുക്കം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • പോളിസ്റ്റർ നെയ്ത ലാഷിംഗ് സ്ട്രാപ്പിംഗ്

  പോളിസ്റ്റർ നെയ്ത ലാഷിംഗ് സ്ട്രാപ്പിംഗ്

  നെയ്‌ത സ്‌ട്രാപ്പിംഗ് പോളി-വോവൻ സ്‌ട്രാപ്പിംഗ് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്, അതേസമയം ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി സ്‌ട്രാപ്പിംഗായി അവശേഷിക്കുന്നു.